Online booking:

Vi opfordrer dig til at foretage en online-reservation af Degnetoften. Tjek kalenderen til højre og klik på knappen [Online reservation] for at booke Degnetoften.


Hvem kan leje:

Degnetoften kan lejes af foreninger, skoler, institutioner, virksomheder, private m.fl.

Bemærk at for private lejere gælder, at Degnetoften tidligst kan bookes d. 1. november året før lejren ønskes lejet.

Udlejningskalender:Du kan reservere lejren online. Klik på knappen herunder:


Retur til Degnetoften