Centerbygningen
Spejdercenteret 
Ture og eskursioner

Praktiske oplysninger
Lejebetingelser
Rengøring
Korpsets Hyttefortegnelse

Folder Degnetoften
Retur til Degnetoften


Billeder af værelser, sal og køkken - Klik på det pågældende sted.

 

Centerbygningen

Pejsestuen
Pejsestuen er møbleret med borde og stole til 70 personer. Stolene kan suppleres med taburetter fra soverummene.

Soverum
I hver af Degnetoftens 2 fløje findes 4 soverum med 6 køjer og 1 lederrum med 3 køjer. Herudover er der 2 køjer i kontoret - ialt 56 sovepladser. Udover køjerne, hvortil der skal medbringes lagen og sengetøj eller sovepose, er værelserne møbleret med garderobe, 1 bord og 4 taburetter.

Bad og toiletter
Til hver soverumsfløj hører et stort bade- og toiletrum. I hvert at disse rum findes 5 håndvaske, 5 toiletter og 2 separate bruserum. Lejerne medbringer selv toiletpapir.

Toiletterne er totalrenoverede i 2006 med nye skillerum, nye håndvaske, bruserum med gulvvarme, nyt look og ikke mindst varmt og koldt vand overalt.


Køkken
Køkkenet er udstyret med stort gaskomfur, 2x varmluftovnovn, 2 x elknive, 3 x elpisker, 1x stavblender,  køleskab, skabsfryser, kaffemaskine og opvaskemaskine.
Køkkenet er renoveret og som nyt I 2001
Der er køkkengrej og service til 70 personer.
Lejerne medbringer selv viskestykker, karklude og gulvklude. I fyrrummet ved køkkenet findes rengøringsmidler.

Depotrum
For enden af hver soverumsfløj findes et depotrum, der indeholder 2 alm. støvsugere og 1 industristøvsuger.

Til TOP

Centeret

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger 8 km. sydvest for Ribe. Man finder centeret ved at køre til Egebæk-Hviding ved hovedvej A11 syd for Ribe. Her drejes mod vest, hvor der er skiltet: V.Vedsted og Mandø. Ca. 4 km. mod vest ved indkørslen til V. Vedsted peger et skilt mod højre til Degnetoften.

Centeret ligger ved byens tidligere sportsplads. Arealet, der hører til de smukkeste i Sydvestjylland, er fredet, og der må normalt ikke etableres teltplads på arealet. På alle fire sider af de to tønder land findes gran-, fyr- og birketræer. Langs sydsiden løber en mindre bæk, V.Vedsted bæk.
Selve pladsen er bevokset med lyng og græs.

På Pladsen findes desuden 2 Shelters samlet ved et bålsted som frit kan benyttes. Benyttes shelters i forbindelse med et lejemål af Degnetoften indregnes de som overnattende på den blå afregningsseddel.

Centerbygningen er trefløjet og bygget af bjælker i blokhusprofil. Taget er dækket med græstørv. Indvendigt er granrustik det mest benyttede materiale. Pejsestuens vægge er dog beklædt med blokskårne, uhøvlede brædder.
Huset, der måler 331 m² med plads til 56 personer, er gennemisoleret og opvarmes med Luft/Vand Varmepumpe.
Spejdercenteret er derfor lige brugbart sommer og vinter.

Beliggenheden i et stykke uberørt natur kun 2 km. fra Vadehavet og 8 km. fra Ribe, Danmarks ældste by, gør centeret lige velegnet til spejderlejre, ungdomsstævner og lejrskoler.

Til TOP

Ture og ekskursioner

RIBE
Danmarks ældste by med smalle, krogede gader og mange huse fra 1500-tallet.
Ca. 8.500 indbyggere. Nævnt første gang o. 860, da Ansgar her byggede den første kirke i det nuværende Danmark. Siden 948 bispesæde og stiftsby.
Ribe Domkirke fra 1100 tallet med 48 m højt borgertårn, hvorfra der er enestående udsigt over store dele af Syd- og Sønderjylland og Vadehavet.
Sct. Chatharinæ Kirke fra 1400-tallet med det velbevarede Sortebrødrekloster.
Vikingemuseet ved banegårdspladsen, Den antikvariske Samling, Kunstmuseet.
Vikingecenteret ved Lustrup sydøst for byen, hvor en handelsby er indrettet i bedste vikingestil. 
Centeret er "levende" med handelsboder, smedie, glaskunstner skrædder m.m.
Rådhuset på v.Støckens Plads fra 1550-tallet - offentlig adgang.
"Skibbroen", Danmarks ældste havn med Stormflodssøjlen og Vadehavs-everten "Johanne Dan".
Weis' Stue på Torvet. Herfra udgår Vægteren kl. 20 og 22 i sommertiden.(Spørg evt. Ribe Turistbureau)

Fiskergade med det gamle Apotek, Kølholts Slippe, Klostergade med Ribes mindste hus, Puggårdsgade med Tårnborg, der var Brorsons bispegård.
Ribe Slotsbanke med Dronning Dagmarstatuen og ruinrester fra slottet Riberhus.

NÆRMESTE OMEGN
Vester Vedsted kirke (1 km) og Hviding kirke (4 km), der er en berømt middelalderkirke. Vadehavscentret i V. Vedsted (2 km), udstilling om Vadehavet i både sol og stormvejr.

Centeret har tilknyttet naturvejledere som arrangerer ture i vadehavet  www.vadehavscentret.dk).

Mandø er en marskø omgivet af sandvader. Afstanden fra Vester Vedsted på fastlandet til Mandø by er 11 km, heraf ca. 6 km gennem Vadehavet. Rejsen til Mandø sker helt på tidevandets præmisser, idet man kun ved lavvande kan køre til og fra øen. I sommerhalvåret krydser to traktorbusser dagligt vaden til og fra Mandø. Husk på, at bussernes afgangstider varierer fra dag til dag. Du kan orientere dig ved at kontakte Ribe Turistbureau.

Mandøbussen - www.mandoebussen.dk eller Vadehavssafari - www.vadehavssafari.dk 

Låningsvejen, en lav grusvej anlagt i Vadehavet, oversvømmes normalt 2 gange i døgnet af tidevandet. På den sydligere liggende Mandø Ebbevej (markeret med “koste) er det forbudt at køre. Uden kendskab til højvandstiderne er der stor risiko for at blive fanget af tidevandet.

LÆNGERE TURE
Rømø (25 km) med Danmarks bedste badestrand nås over den 9,2 km lange dæmning gennem Vadehavet. Fra Havneby er der færge til Sild (Sylt) i Tyskland.
Tønder (43 km), Møgeltønder med Schackenborg (44 km), grænsen ved Sæd (48 km), grænsen ved Kruså (75 km), Flensborg (85 km), Slesvig med Hedeby og Dannevirke (ca. 125 km)
Dybbøl Skanser og Sønderborg (90 km), 
Gråsten med Gråsten slot(65 km),
Danfoss Universe ved Nordborg (95 km),

Esbjerg
med fiskerihavn og fiskerimuseum (40 km),
Legoland ved Billund (65 km), 
Givskud løvepark (85 km).

Til TOP

Praktiske oplysninger

Spejdercenteret Degnetoften
Degnetoftevej 6, Vester Vedsted
6760 Ribe
Postkasse i V.Vedsted ved Ungdomsskolen på Skole allé.
Der findes postekspedition hos Dagli` Brugs i Hviding (4,4 Km).

På Degnetoften er der installeret en telefon på kontoret.
Der kan ringes til dette nummer og ud til et antal faste numre.
Tlf: 75 44 55 55


Internet

Der er installeret trådløst internet. Nettet er “Åbent” og melder sig på din PC som “Degnetoften”. Der skal ikke benyttes nogen kode.
Forbindelsen er ikke så hurtig at den kan benyttes til Spil
.

Nærmeste jernbanestationer er Ribe Banegård (8,5 Km) og Hviding trinbræt (4,5 Km).
Busplan Ribe-V.Vedsted-Ribe kan benyttes.

I Egebæk-Hviding (4,5 km) findes en Dagli` Brugs.(Åben  søndag)
Forretningen har nøgle til DEGNETOFTEN og kan udbringe varer.


Foran DEGNETOFTEN findes en raftegård.Rafterne er til benyttelse for spejdernes pionerarbejder og må ikke anvendes som brænde.
Brænde findes i brændeskur ved siden af udhuset.Der må kun etableres lejrplads/teltplads på DEGNETOFTEN efter aftale med husinspektøren! Der findes 2 stk helters på pladsen foran hytten.(Madrasser fra hytten må ikke benyttes)

Det er ikke anbefalelsesværdigt at bade i Vadehavet, men man kan soppe og lave strandaktiviteter ved Mandø Ebbevej. Ideer kan fås i Vadehavscentret, der ligger ved Mandøbussens holdeplads.
Svømmebad findes i Ribe. (Sportsvej 9, 6760 Ribe)

Ribe Turistbureau , Torvet 3, 6760 Ribe, giver oplysning om byen, området og seværdighederne her.

Ribe Turistbureau ligger på torvet i RIBE, lige ved Domkirken.
De har telefon: 75 42 15 00 
Mail:   info@ribekom.dk
Hjemmeside:  www.visitribe.dk

P

Biler bedes parkeret ind mod hytten og evt. i forlængelse herafmod øst. Husk at gruspladsen er en gennemgående vej som anvendes til en del landbrugskøretøjer, så gør plads for ikke at blive vækket tidligt.

Landsbyforeningens legeplads og Madpakkehus på modsatte side af vejen må gerne benyttes af Degnetoftens lejere.

Til TOP

Lejebetingelser

LEJEN
Beregning af leje af DEGNETOFTEN sker således

Pris pr. nat pr. deltager       ( minimum 2500,- kr )        70,-kr

 

Gas, Vand og Miljøafgift pr. døgn                                250 ,- kr

 

El efter måler pr. Kwh                                                  3,50 ,-kr

 

Oliefyret er udskiftet til varmepumpe og dermed afregnes varmen via elmåleren

 
Ialt: kr,-  

Udlejning

Hverdage og skolernes sommerferie:    
Udlejning sker fra 1. januar året før ønsket lejemål.

Week-ends og helligdage:  
Spejdergrupper og andre organisationer fra 1. januar året før ønsket lejemål.

Private fra 1. november året før ønsket lejemål.

Pr. telefon   kl. 18 -19 (Tlf: 51 90 38 61)
Helst på mail

Udlejningen af Degnetoften forestås af:

Anette Madsen, Ribe
E-Mail:
udlejer@degnetoften.dk
             Onlinebooking: booking

( Knud Jensen som hidtil har udlejet Degnetoften er efter mange år stoppet og er afløst af Annette )

Depositum
Ved underskrivelse af lejekontrakt kræves sædvanligvis indbetalt et depositum på 500 kr eller 1000 kr afhængig af lejemålets længde.
Gebyr for mangelfuld rengøring kan modregnes i det indbetalte depositum.


Rengøring
Lejeren forestår selv rengøring af Degnetoften inden afrejse. Rengøringsartikler og rekvisitter forefindes i fyrrummet ved køkkenet. 

Vi har et samarbejde med firmaet Rensespecialisten Aps, hvis man ikke selv kan/vil klare rengøring
Rensespecialisten Aps, Kærbølvej 31A, Farup, 6760 Ribe  ( Email: info@rensespecialisten.dk )
Tlf: 40 54 81 80 el. 40 29 44 96   Aftale om rengøring helst via Email.  
Normalt 1125 kr. incl. moms (2017)
Husk at afsætte tid til rengøringen indenfor lejemålets udløb(Ca. 2 timer)

(Firmaet har selv nøgle til Degnetoften)

Degnetoften skal være rengjort indenfor lejemålets løbetid

Såvidt det er muligt vil husinspektøren aflægge et besøg under opholdet.

Hytteinspektør: Niels Peter Madsen, Harevej 38, Egebæk Hviding, 6760 Ribe
Tlf: 23 44 60 01      Mail: hytteinspektoer@degnetoften.dk


 

Bemærk Lejebetingelser
Af lejekontraktens betingelser skal især fremhæves:
Såfremt lejeren ser sig nødsaget til at hæve lejemålet efter underskrivelse af kontrakt gælder følgende:
a) Lejemålet ønskes hævet tidligere end 2 måneder før første lejedag: Indbetalt depositum er tabt)

Lejemålet ønskes hævet senere end 2 måneder før første lejedag: Minimumslejen betales

Ingen telte og ingen fester !
Degnetoften er beliggende på et naturskønt areal, og teltplads kan kun etableres efter aftale med husinspektøren( hytteinspektoer@degnetoften.dk
).(Overnatningspris er den samme som på DEGNETOFTEN).
Degnetoften udlejes ikke til private fester.

Til TOP


Download folderen i pdf format


Hyttefortegnelsen

Retur til Degnetoften

Til TOP